advies    Misschien weet u nog niet precies wat u nodig heeft. Is er een richting, een vaag idee, een vermoeden of nog helemaal niets? Dan kunt u in elk geval advies gebruiken. Constructieve feedback met oog voor uw situatie en de gevolgen van een beslissing. Misschien weet u precies wat u wilt. Ook dan is een welgemeend advies op zijn plaats. Zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt. Of alsnog kiest voor een andere weg.
brochure     Een goede brochure leest als een trein en is een feest voor het oog. Vorm en inhoud komen samen om de boodschap op de juiste manier over te brengen.
concept    ‘Een goed concept ontstaat als opdrachtgever en opdrachtnemer(s) lekker samenwerken’
Met dank aan een van mijn favoriete opdrachtgevers.
Dienstbaarheid    Dienstbaar zijn betekent alle zintuigen op scherp. Aandachtig luisteren en kijken. De tijd nemen om af te tasten. Wat past het beste in deze situatie, bij deze klant, dit product, die specifieke doelgroep?
Eindredactie    Teksten klaar? Laat mij er nog even aan werken. Dan lopen de zinnen lekkerder, zijn de koppen pakkender en de citaten levendiger.
Feest    Als het goed is, is elke opdracht een feestje. Maar het feest kan ook de opdracht zijn. Vanwege een jubileum, een opening of omdat u het simpelweg tijd vindt om uw medewerkers te fêteren.
Geloofwaardigheid    Al uw communicatieve uitingen moeten geloofwaardig zijn. Authentiek en consistent. Passend bij u, uw bedrijf en uw product. Uw medewerkers en uw klanten moeten dat voelen, anders kunt u het net zo goed láten, dat communiceren.
Helderheid    Helder denken, daar begint het mee. Helder formuleren komt daarna. Uit helderheid komt eenvoud voort en dat is mijn specialiteit: het eenvoudig formuleren van ingewikkelde zaken. Het onderwerp maakt niet uit: als u mij kunt vertellen waar het over gaat, kan ik het op zo’n manier opschrijven dat iedereen het begrijpt.
Interviews    De basis van mijn manier van werken als het om tekstschrijven gaat. De geïnterviewde op zijn praatstoel betekent een rijk geschakeerd verhaal. Met kloppende concrete feiten, persoonlijke kanttekeningen en ondersteunende sfeerbeelden. Al springt u van de hak op de tak: ik pik de lijn eruit en verwoord hem zodanig dat u zich erin herkent. Of u nu kunstenaar bent of petrochemisch specialist, kleuterleidster of uitvinder.
Jubileumboek     Drukkerij Tielen in Boxtel gaf een van de mooiste opdrachten ooit. Ontwerper Jan Erik Fokke en ik kregen volledig de vrije hand om een jubileumboek te maken voor het honderdjarig bestaan van de drukkerij met als thema ‘Aandacht’. Later maakten we als duo ‘75-jaar Willemsen Mode’, vanzelfsprekend gedrukt door Tielen.
Kunsthistoricus    Afgestudeerd in 1997 aan de Universiteit van Utrecht. Met als specialisme moderne en hedendaagse kunst. Daarnaast afgestudeerd in PR en communicatie. Zo vertegenwoordigt PH5 the best of both worlds.
Leesbaarheid     Teksten moeten makkelijk lezen. Dat betekent een heldere structuur, lekker lopende zinnen en een ondersteunende vormgeving die de inhoud niet overschreeuwt.
Meerwaarde    U schakelt PH5 in als u op zoek bent naar meerwaarde. Naar nét iets extra’s. De voorwaarde voor meerwaarde? Aandacht voor het geheel en oog voor detail.
Nuance    De juiste toon; precies de goede nuance van zoet, zout, bitter en zuur die het geheel perfect maakt. Misschien is het ‘umami’, zoals Japanners de vijfde smaak omschrijven: ‘Heerlijkheid’.
Organisator    De organisator motiveert betrokkenen, creëert structuur en houdt de voortgang in de gaten. Neemt verantwoordelijkheid en koppelt terug wanneer nodig. Heeft oog voor het resultaat, maar vooral ook voor de mensen die dat moeten waarmaken. Ziet resultaat als de optelsom van inhoud en sfeer, van grote lijn en detail.
Poëzie    “Er is te weinig weinig”, luidt een dichtregel van Herman de Coninck. “ En te veel veel”, klinkt dan onmiddellijk in mijn hoofd. Zoveel in zo weinig; dat is poëzie. Woorden die het mechaniek van de ontroering op gang brengen, met dank aan Rutger Kopland. Op het eerste gezicht de tegenhanger van zakelijke tekst, maar eigenlijk broodnodig, ook daar.
Quizvragen    Ook voor taalzaken met amusementswaarde kunt u bij mij terecht. Denk aan sketches, liedjes, (sinterklaas)gedichten of desnoods quizvragen.
Rollenspel    Een acteur nodig voor een training? Van lastige klant tot standvastige directeur; ik speel het graag en geef constructieve feedback aan de deelnemers van het rollenspel. Hier komen  mijn ervaring op het gebied van theater en intervisie bij elkaar.
Samenwerking    Samen zoeken en vinden. Ieder vanuit zijn eigen persoonlijkheid, vakgebied, ervaring en
kennis om tot het resultaat te komen dat voor alle partijen klopt.
Tafelrede    Speciale gelegenheden vragen om het juiste woord, gesproken door de juiste personen. Persoonlijk, to the point, passend bij de spreker en de toegesprokene(n). Ik help u graag om de juiste toon te vinden.
Uittreksels    Soms is een samenvatting nodig van een uitgebreid plan. Voor een specifieke doelgroep bijvoorbeeld. Zo’n uittreksel moet eenvoudig zijn en tegelijkertijd recht doen aan de complexiteit en gelaagdheid van het origineel. Een mooie uitdaging!
Verrassing    Laat u verrassen! Daar heb je iemand anders voor nodig, om verrast te worden. Liefst iemand die nét even buiten de gebaande paden denkt en met frisse ideeën komt.
Website    Als het gaat om websites, neem ik graag de teksten voor mijn rekening. Voor woorden die werken binnen beperkt beschikbare ruimte. Als u meer nodig heeft, kunt u profiteren van mijn netwerk van ontwerpers, fotografen en vormgevers.
X-factor    De geheimzinnige factor die staat voor de ‘klik’ tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hoe groter die ‘klik’, hoe gemakkelijker een prachtig resultaat.
IJver    Wat ik beloof, doe ik en deadlines zijn heilig. (Altijd al een hoog cijfer voor ijver gehad, dat gaat er nooit meer uit).
Ziel    Als opdrachtgever leg je een stukje van je ziel op tafel, als opdrachtnemer doe je hetzelfde. Zo kom je tot de kern; dan wordt zichtbaar waar het werkelijk om gaat. Vaak ligt er een kwestie ónder de vraag die op het eerste gezicht aan de orde is.