Curriculum vitae
Paulien 't Hoen (1964)

Werkervaring
2016 - ... Maat in Radius, socratische vaardigheden voor professionals
2012 - ... Ontwikkeling en uitvoering leergang Scholing van de geest
2010 - 2011 Denktank Kralenspel, instrument voor visieontwikkeling, bij Eidoskoop
2010 - 2016 Communicatieadviseur stichting Synfra, samenwerking voor ondergrondse infrastructuur
2004 - ... Coördinator Stichting Behoud Moderne Kunst
Initiëren en aansturen projecten over conservering en
restauratie van hedendaagse kunst
1997 - 2001 Adviseur Beeldende kunst KPN, Den Haag
1995 - ... Zelfstandig freelancer
1992 - 1997 PR-manager bij Greenock BV, Amersfoort
1991 - 1995 Maat in Soeters & 't Hoen Kunstzaken, Utrecht
1989 - 1991 Diverse stages en projecten

Studiegegevens
2011 - 2012 Opleiding visieontwikkeling bij Eidoskoop
2009 - 2010 Leergang Vrije Ruimte van Het Nieuwe Trivium,
filosoferen in organisaties
1995 - 1999 Training School voor Zijnsoriëntatie Utrecht
1995 Interviewtraining School voor Journalistiek
1994 Schrijftraining PR en Voorlichting
1993 - 1994 Managementtraining Krauthammer
1986 - 1992 Universiteit Utrecht, Kunstgeschiedenis, specialisatie
moderne kunst
Kunstbeleid en Management, specialisatie PR
1985 - 1986 Propedeuse Toneelacademie, Maastricht
1984 - 1985 Centre International des Études Françaises, Angers
(Frankrijk)
1982 - 1984 Bibliotheek- en documentatieacademie, Tilburg
1976 - 1982 Sint Oelbert Gymnasium, Oosterhout (N.-Br.)